Podmínky členství:

1) Řádným členem KK se stává fyzická osoba, která je na základě podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku přijata do KK.

2) Výše členského příspěvku:    Dospělí - 800 Kč/rok

                                                  Mládež a senioři - 400 Kč/rok

                                                  Rodinný příslušník člena - 200 Kč/rok

3) Vstupní poplatek - Při registraci nového člena je třeba zaplatit jednorázový vstupní poplatek - 500 Kč.

4) Brigáda - každý člen KK má povinost odpracovat 10 brigádnických hodin ročně. Každá neodpracovaná hodina = poplatek 100 Kč.

    Brigády se konají několikrát ročně a je možné si je odpracovat na akcích pořádaných Klubem.

5) Člen KK má právo - účastnit se členských schůzí s hlasovacím právem, využívat kynologické cvičiště k samovolnému výcviku, na snížené ceny Kurzů ad.

6) Hostující - není právoplatným členem Klubu, nemá povinnost účastnit se brigád, nemá hlasovací právo, nemá právo na snížené ceny Kurzů, nemá povinnost uhradit vstupní poplatek, má právo využít kynologické cvičiště k samovolnému výcviku. Členský příspěvek hostujícího - 800 Kč/rok.

7) Povinnost uhradit příspěvek - do konce ledna daného roku.