Podmínky členství:

1) Řádným členem KK se stává fyzická osoba, která je na základě podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku a přijata do KK.

2) Výše členského příspěvku:    Dospělí - 800 Kč/rok

                                                  Mládež a senioři - 400 Kč/rok

                                                  Rodinný příslušník člena - 200 Kč/rok

3) Vstupní poplatek - Při registraci nového člena je třeba zaplatit jednorázový vstupní poplatek - 500 Kč.

4) Brigáda - každý člen KK má povinost odpracovat 10 brigádnických hodin ročně. Každá neodpracovaná hodina = poplatek 100 Kč.

    Brigády se konají několikrát ročně a je možné si je odpracovat na akcích pořádaných Klubem.

5) Člen KK má právo - účastnit se členských schůzí s hlasovacím právem, využívat kynologické cvičiště k samovolnému výcviku, na snížené ceny Kurzů ad.

6) Hostující - nejsou právoplatnými členy Klubu, nejsou povinni účastnit se brigád, nemají právo hlasovat na členské schůzi a nemají povinnost uhradit vstupní poplatek. Členský příspěvek hostujícího - 800 Kč/rok.